Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα

Οι υπηρεσίες μας

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι ουσιώδης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που αποτελεί και τον βασικό σκοπό του οργανισμού μας. Με αυτό ως οδηγό και με γνώμονα την κοινωνική αποστολή του οργανισμού μας και τον μη – κερδοσκοπικό του χαρακτήρα, έχουμε αναπτύξει τρόπους χρηματοδότησης επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο να:

 

α) Καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες μιας νέας ή μιας υφιστάμενης επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

 

 

β) Υποστηρίξουν επιχειρηματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης

 

Μικροχρηματοδότηση

Οικονομική υποστήριξη

Το The People’s Trust παρέχει οικονομική υποστήριξη μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 

Πρόσβαση σε άτοκο δάνειο

 

To The People’s Trust παρέχει πρόσβαση σε άτοκο δάνειο μέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ. Η παροχή του δανείου έχει διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες και περίοδο χάριτος έως 6 μήνες.

 


Επιχειρηματική ανάπτυξη

Το The People’s Trust, σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανισμών και εθελοντών, παρέχει στους επιχειρηματίες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

 

  • Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
  • Επιχειρηματική καθοδήγηση (Coaching)
  • Συμβουλευτική υποστήριξη (Mentoring)
  • Πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες
  • Διασύνδεση με φορείς, άλλες επιχειρήσεις και παράγοντες στον χώρο του επιχειρείν

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι δράσεις του The People’s Trust περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με έγκριτους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν σε τρεις σημαντικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας:

 

  • Στην υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των νεοφυών επιχειρήσεων στην Αθήνα

  • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης σε περιοχές εκτός της Αθήνας

  • Στην ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικά για τους νέους