ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχύουμε τους επιχειρηματίες του αύριο!


Η επιχειρηματικότητά αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας και η ενίσχυση της είναι απαραίτητη. Στόχος του The People’s Trust είναι να παρέχει στους νέους επιχειρηματίες τα εφόδια που χρειάζονται για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στις περισσότερες χώρες και απασχολούν σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Αν και δεν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία, έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας σε όλες τις οικονομίες του κόσμου έχει εκτιμήσει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σταθερά περίπου το 95% των υφιστάμενων επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου το 60% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Συνεισφέρουν επίσης περίπου το 50% της παγκόσμιας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Στην Ελλάδα, οι αριθμοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 98,6% όλων των επιχειρήσεων στη χώρα, δημιουργώντας το 85% των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Ως εκ τούτου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και πλούτου για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Το The People's Trust απο τον Σεπτέμβριο του 2016
έχει υποστηρίξει περισσότερες από 580 επιχειρήσεις,
παρέχοντας τους μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες
επιχειρηματικής ανάπτυξης.

To The People's Trust σε αριθμούς

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το διάστημα
Σεπτέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2023.
Στο διάστημα αυτό το The People's Trust έχει:

Δεχθεί
περισσότερες από
4700 αιτήσεις

Υποστηρίξει με μικροχρηματοδότηση ύψους έως και €15.000 και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης περισσότερες από 580 επιχειρήσεις, όλων των κλάδων

Συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων απο 1300 νέων θέσεων εργασίας

Υποστηρίξει επιχειρηματίες από 20 έως 61 ετών

Υποστηρίξει επιχειρήσεις με ποσοστό βιωσιμότητας 90%

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Πως να ξεκινήσω τη δική µου επιχείρηση


Ο επιχειρηµατίας ούτε γεννιέται, ούτε γίνεται. Στην πραγµατικότητα, οι άνθρωποι «µεταµορφώνονται» σε επιχειρηµατίες. Από τη στιγµή που θα αποφασίσετε να γίνετε επιχειρηµατίας µέχρι τη στιγµή που θα το πετύχετε, µεσολαβεί πολύς κόπος και χρόνος. Ένα νέο ξεκίνηµα δεν είναι ποτέ εύκολο όµως υπάρχουν βήµατα που µπορείτε να ακολουθήσετε για να προετοιµαστείτε για αυτό.

01. Η ιδέα

Ερευνήστε σε βάθος τον τομέα με τον οποίο θέλετε τελικά να ασχοληθείτε, μιλήστε με ανθρώπους της αγοράς, μελετήστε πετυχημένα παραδείγματα άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα που σας ενδιαφέρει, μάθετε. ∆εν είναι απαραίτητο η επιχειρηματική σας ιδέα να είναι καινοτόμα ή να μην υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είτε επιλέξετε την παραγωγή ενός προϊόντος είτε την παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να καλύπτει κάποια ανάγκη της αγοράς.

02. Η έρευνα αγοράς

Τη γέννηση της ιδέας ακολουθεί η χαρτογράφηση της αγοράς: η αναζήτηση πιθανών ανταγωνιστών, η εύρεση δυνητικών προμηθευτών και συνεργατών, ο καθορισμός των πελατών σας. Η έρευνα αγοράς θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε το μέγεθος του ανταγωνισμού, τον τρόπο λειτουργίας του, την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών του.

03. Το business plan

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη, πρωτίστως γιατί θα σας βοηθήσει να εστιάσετε στον στόχο σας, να τον κάνετε σαφή και να συγκεκριμενοποιήσετε τις ανάγκες και το σχέδιο δράσης σας. Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: τι προσφέρω ακριβώς, ποιος είναι ο στόχος μου, ποια είναι η στρατηγική μου, ποιοι είναι οι πελάτες μου, πώς θα τους προσεγγίσω κ.α. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πολύ καλά τα βήματα που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση της επιχειρηματικής του ιδέας και τον χρονικό ορίζοντα που έχει για να το κάνει αυτό

04. Η μορφή της επιχείρησης

Επενδύστε σε νομική και λογιστική καθοδήγηση για τη μορφή της επιχείρησής σας (π.χ. ατομική, ΙΚΕ κλπ.) ώστε να γνωρίζετε το φορολογικό πλαίσιο που τη διέπει, τις υποχρεώσεις σας, τις δυνατότητες επέκτασής της, τον τρόπο προστασίας των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχετε.

05. Τα Οικονομικά

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου και την έρευνα αγοράς, σειρά έχουν οι αριθμοί. Υπολογίστε τι κεφάλαια απαιτούνται για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της επιχείρησης σας, πόσο θα κοστίσει ο εξοπλισμός της, η διαμόρφωση του χώρου κλπ. Υπολογίστε τα λειτουργικά σας κόστη και τι ποσά θα πρέπει να διασφαλίσετε για τους πρώτους δύσκολους μήνες λειτουργίας. Κοστολογήστε το προϊόν σας και διαμορφώστε σενάρια πωλήσεων, τι κερδοφορία αναμένετε, σε πόσο καιρό θα κάνετε απόσβεση της επένδυσης. Όλα αυτά είναι σημαντικές πληροφορίες για εσάς αλλά και για πιθανούς επενδυτές.

06. Η χρηματοδότηση

Αφού έχετε την αναλυτική εικόνα των αναγκών της επιχείρησής σας αλλά και των προσωπικών σας οικονομικών δεδομένων, μπορείτε να αναζητήσετε και το κατάλληλο είδος χρηματοδότησης, αν αυτή είναι απαραίτητη. Έχει σημασία να γνωρίζετε το είδος χρηματοδότησης που αποδέχεστε.

07. Δίκτυο υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε τις διασυνδέσεις σας και δημιουργήστε νέες με ανθρώπους της αγοράς. Αναζητήστε βοήθεια. Καλλιεργήστε ένα δίκτυο υποστηρικτών, είτε με τη μορφή δυνητικών προμηθευτών/συνεργατών είτε με τη μορφή δυνητικών πελατών.

08. Η προώθηση

Βρείτε τους «χώρους» που κινούνται οι πελάτες σας και χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά μαζί τους. Πείτε τους την ιστορία πίσω από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε, βρείτε τι σας κάνει διαφορετικούς, τι σας κάνει καλύτερους και τονίστε το. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι απαραίτητα αλλά μην υποτιμάτε και τους πιο παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας που συχνά είναι εξίσου αποτελεσματικοί (website, newsletter, internet marketing κ.α.). ∆ώστε προσοχή στην online παρουσία σας αφού πολλές φορές αυτή αποτελεί την πρώτη γνωριμία των ενδιαφερόμενων με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

09. Η ομάδα

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια νέα επιχείρηση είναι να μπορέσει να προσλάβει ταλαντούχους συνεργάτες ή να εκμεταλλευθεί καλύτερα εκείνους που ήδη διαθέτει. Οι συνεργάτες που θα επιλέξει ένας νέος επιχειρηματίας, είτε ως μόνιμους είτε ως εξωτερικούς, αποτελούν ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη ανάπτυξη της επιχείρησής σας και πρέπει να πιστεύουν στο όραμά σας όσο και εσείς.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και βεβαίως το ύψος και τη μορφή της διαφέρει ανάλογα με την επιχείρηση. Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένες από τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης που μπορείτε να διερευνήσετε περαιτέρω.

Συνήθως είναι μεμονωμένα άτομα που πιστεύουν στο όραμα μιας νέας επιχείρησης και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό όσο είναι ακόμα στο αρχικό στάδιο. Οι ιδιώτες επενδυτές παρέχουν κεφάλαια και σε πολλές περιπτώσεις συμβουλευτική υποστήριξη έναντι μετοχικών μεριδίων στην επιχείρηση.

Ο εκάστοτε επενδυτής συμφωνεί με τον επιχειρηματία να λάβει ένα προκαθορισμένο μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση αυτής της μορφής παρέχεται συνήθως σε νεοφυείς επιχειρήσεις με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης.

Οι τράπεζες είναι ο παραδοσιακός τρόπος χρηματοδότησης. Παρέχουν οικονομική υποστήριξη για κεφάλαιο κίνησης, για αγορά εξοπλισμού, για προείσπραξη τιμολογίων, για εξόφληση προμηθευτών. Παράλληλα παρέχουν εργαλεία για τη διευκόλυνση πληρωμών και εισπράξεων αλλά και για την ασφαλιστική κάλυψη από ζημιές φυσικές αλλά και οικονομικές. Οι υπηρεσίες των τραπεζών έρχονται με το ανάλογο τίμημα είτε με τη μορφή επιτοκίου είτε και με τη μορφή χρέωσης προμηθειών.

Είναι το ελληνικό πρόγραμμα που διοχετεύει κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χώρα μας. Με έναν σωστό σχεδιασμό και ρεαλιστικά πλάνα, η αίτηση χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ μπορεί να φέρει έως και το 100% της επιδότησης σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων μηνών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και τα τρία χρόνια. Οι υποβολές διεξάγονται σε συγκεκριμένες περιόδους και η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά.

Είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει μικροχρηματοδότηση μέχρι το ποσό των €15.000 και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ

Κύρια χαρακτηριστικά της µικροχρηµατοδότησης

Ως µικροχρηµατοδότηση ορίζεται η παροχή ποσού που δεν ξεπερνά τις 25.000 ευρώ σε επιχειρήσεις µε προσωπικό κάτω των 10 ατόµων και συνοδεύεται πάντα από υπηρεσίες επιχειρηµατικής ανάπτυξης και από συµβουλευτική υποστήριξη από τον φορέα χρηµατοδότησης. Το The People’s Trust παρέχει οικονοµική υποστήριξη µέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια νέα επιχείρηση ή επιθυµούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάµενη µικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει σε ενδιαφερόµενους που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Ο Οργανισµός παρέχει επίσης, κατά περίπτωση, πρόσβαση σε άτοκο δάνειο µέχρι το ποσό των 15.000 ευρώ. Η παροχή του δανείου έχει διάρκεια αποπληρωµής έως 48 µήνες και περίοδο χάριτος έως 6 µήνες.

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Αφού έχει δοθεί το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση της νέας επιχείρησης, το πρακτικό κομμάτι ξεκινάει. Οι παρακάτω υπηρεσίες συνοδεύουν την παροχή χρηματοδότησης :

01. Σύνταξη επιχειρηματικού
σχεδίου

Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διαμόρφωσή του, ώστε να διατυπωθεί σωστά διασφαλίζοντας πως δεν θα προκύψουν απρόοπτα έξοδα ή προβλήματα.

02. Επιχειρηματική
καθοδήγηση

Παροχή υποστήριξης ώστε να γίνουν ξεκάθαροι οι επιχειρηματικοί στόχοι και τα βήματα για την επίτευξη τους.

03. Συμβουλευτική
υποστήριξη

Συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες που μοιράζονται γνώσεις και εμπειρίες για θέματα που αφορούν την επιχείρηση και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

04. Πρόσβαση σε
επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες

Τα οφέλη για τους φιλοξενούμενους στις επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους νέους επαγγελματίες που ακόμη δεν έχουν τον δικό τους χώρο.

05. Διασύνδεση

Η διασύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και παράγοντες στο χώρο του επιχειρείν μπορεί να προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους, λειτουργώντας τόσο συνεργατικά όσο και ανταγωνιστικά.

06. Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά
προγράμματα

Ανάπτυξη και υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με έγκριτους οργανισμούς και επαγγελματίες με στόχο την παροχή νέων εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλλουν στην εδραίωση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.