Ο οργανισμός μας

Το The People’s Trust, είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη - κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση μέχρι το ποσό των €15.000 και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το όραμα μας

Ο οργανισμός μας στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Προσφέρουμε στους επιχειρηματίες του αύριο τα εφόδια που χρειάζονται για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Success Stories

Περισσότεροι από 580 επιχειρηματίες από διαφορετικούς κλάδους έχουν πραγματοποιήσει τους στόχους τους με την υποστήριξη του The People’s Trust.
Δείτε πώς τα κατάφεραν!

Επικοινωνία

Στείλτε το μήνυμά σας