Πιστεύουμε στο ταλέντο και στις ικανότητες των Ελλήνων επιχειρηματιών.
Είμαστε εδώ για να τους προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια
προκειμένου να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Οι Υπηρεσιες μας

Μικροχρηματοδότηση

Το The People’s Trust παρέχει οικονομική υποστήριξη όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση ή επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη μικρή επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Το ποσό της οικονομικής υποστήριξης φτάνει έως και τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ως κεφάλαιο έναρξης για μια νεοσύστατη επιχείρηση ή ως κεφάλαιο εργασίας για μια υφιστάμενη.

Υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης

Το The People’s Trust, σε συνεργασία με ένα εκτεταμένο δίκτυο οργανισμών και εθελοντών, παρέχει στους επιχειρηματίες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

 • Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan)
 • Επιχειρηματική καθοδήγηση (Coaching)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη (Mentoring)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες
 • Διασύνδεση με φορείς, άλλες επιχειρήσεις και παράγοντες στον χώρο του επιχειρείν

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι δράσεις του The People’s Trust περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με έγκριτους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν σε τρεις σημαντικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας:

 • Στην υποστήριξη του υφιστάμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων στην Αθήνα
 • Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα σε περιοχές εκτός της Αθήνας
 • Στην ανάπτυξη προγραμμάτων ειδικά για τους νέους

Σε ποιους απευθυνόμαστε:

 • Σε όσους ξεκινούν μια νέα επιχείρηση
 • Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν ή να αλλάξουν κατεύθυνση
 • Σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων
 • Σε επιχειρηματίες ηλικίας 18 ετών και άνω, καθώς δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας