Ενισχύουμε τους Επιχειρηματίες του Αύριο.

Ο Οργανισμός

Το The People’s Trust, μια ελληνοαγγλική πρωτοβουλία, είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη - κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση μέχρι το ποσό των €10.000 και δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το Όραμά μας

Ο οργανισμός μας στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Προσφέρουμε στους επιχειρηματίες του αύριο τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Το The People’s Trust δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για να:

  • Προαγάγει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Προωθήσει την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας
  • Δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά θετικές επιδράσεις στην οικονομία
Τι κανουμε

Υποστηρίζουμε νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και αναζητούμε τους επιχειρηματίες αλλά και τους τομείς που μπορούν να επιδράσουν ουσιαστικά στην απασχόληση και στην πραγματική οικονομία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση της ανεργίας και να δώσουμε ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Συνεργατες
Image

Action Finance Initiative

Η AFI είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με ιδρυτικούς εταίρους την Action Aid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE. Η AFI παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τη μορφή μικροπιστώσεων σε άτομα που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια. Παράλληλα, βοηθά και σταθεροποιεί τις νεοσύστατες ή και υφιστάμενες επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη.

Image

Ashoka

Ο μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός Ashoka εδώ και 35 χρόνια προπορεύεται στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Έχοντας εκλέξει πάνω από 3.100 κοινωνικούς επιχειρηματίες (Ashoka Fellows) παγκοσμίως, σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κοινωνικών επιχειρηματιών - ανδρών και γυναικών που εφαρμόζουν στην πράξη τις καινοτόμες ιδέες τους για τη συστημική επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

Image

Athens Coaching Institute

Το Athens Coaching Institute είναι ένας πιστοποιημένος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Coaching, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η διάδοση και προαγωγή του επιστημονικά τεκμηριωμένου Coaching και της Coaching Ψυχολογίας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, το Athens Coaching Institute παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών Coaches σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα επιστημονικής τεκμηρίωσης του κλάδου, συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και αναλαμβάνει την έκδοση συγγραμμάτων.

Image

Business Coaching Center

Το PRAKSIS Business Coaching Center λειτουργεί ως κέντρο υποστήριξης για επιλεγμένους υποψηφίους, προσφέροντάς τους κατάρτιση, καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Το πρόγραμμα του Business Coaching Center παρέχει πρακτική εκπαίδευση και την κατάλληλη προετοιμασία ώστε οι υποψήφιοι να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και να διασφαλίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Image

Deloitte

Στη Deloitte πιστεύουμε ότι είμαστε τόσο καλοί, όσο και το καλό που κάνουμε. Με παραπάνω από 150 χρόνια σκληρής εργασίας και αφοσίωσης στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, νομικών, χρηματοοικονομικών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι περισσότεροι από 245.000 επαγγελματίες σε 150 χώρες κάνουν την πραγματική διαφορά. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται στο μέγεθος, το εύρος και την πολυετή ιστορία της Deloitte, όσο αξιοσημείωτοι και αν είναι, έχουν δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με το ουσιαστικό μέτρο σύγκρισης: τον αντίκτυπο που επιφέρει στον κόσμο.

Image

Mindspace

Το Mindspace είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2015 από φοιτητές και νεαρούς απόφοιτους που θέλουν να δουν περισσότερες ιδέες να βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο και να ωφελούν την κοινωνία, αντί να μένουν παγιδευμένες σε αυτό. Στο Mindspace Lab, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι φοιτητές μπορούν να βρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και χώρο προκειμένου να δουλέψουν πάνω στο πρωτότυπο της ιδέας τους. Το Mindspace επίσης διοργανώνει workshops και δράσεις όπως το Mindspace Challenge προκειμένου να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα.

Image

National Bank of Greece

Το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα που δίνει έμφαση τόσο στην ανάπτυξη ιδεών σε επίπεδο angel financing, όσο και στην υποστήριξη εταιρειών επίπεδου seed, series A & B αλλά και εταιρειών ΜΜΕ με σημαντικό κύκλο εργασιών. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες θεσμικοί φορείς, οργανισμοί και εταιρείες: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΒ, Amazon, Microsoft, Google, Census, The People’s Trust, Grant Thornton, Watson Farley and Williams, Endeavor Greece, IΑΤΙ και Ελληνο-Αμερικάνικο Επιμελητήριο.

Image

Found.ation

Το Found.ation είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς φορείς για τη φιλοξενία, εκκόλαψη και προώθηση νεοφυών τεχνολογικών εταιριών, στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Από τις εγκαταστάσεις του έχουν περάσει πάνω από 85 startups, αξιοποιώντας τους χώρους και το οργανωμένο περιβάλλον επιχειρηματικής εκκόλαψης που έχει δημιουργήσει. Παρέχει προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης και πραγματοποιεί εκδηλώσεις και hackathons με τη συνεργασία μεγάλων εταιρειών και κορυφαίων στελεχών της αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υποστηρικτες